Skylar

Origin Gender Meaning
English Girl eternal life, strength, love and beauty

 

Popularity of Skylar


Year Rank Gender % of Total Gender
2020 63 Female 0.2060%
2019 57 Female 0.2206%
2018 50 Female 0.2367%
2017 48 Female 0.2505%
2016 42 Female 0.2655%
2015 43 Female 0.2713%
2014 48 Female 0.2441%
2013 73 Female 0.1969%
2012 87 Female 0.1726%
2011 145 Female 0.1115%
2010 181 Female 0.0875%
2009 185 Female 0.0874%
2008 192 Female 0.0839%
2007 171 Female 0.0971%
2006 145 Female 0.1124%
2005 154 Female 0.1105%
2004 154 Female 0.1077%
2003 144 Female 0.1150%
2002 141 Female 0.1211%
2001 141 Female 0.1183%
2000 135 Female 0.1255%
1999 131 Female 0.1290%
1998 173 Female 0.0893%
1997 302 Female 0.0500%
1996 328 Female 0.0446%
1995 386 Female 0.0357%
1994 403 Female 0.0319%
1993 458 Female 0.0277%
1992 565 Female 0.0206%
1991 622 Female 0.0179%
1990 563 Female 0.0203%