Leilani

Origin Gender Meaning
Hawaiian Girl heavenly flower, heavenly child
Laotian Boy Heavenly flower, Heavenly child
Laotian Girl heavenly flower, heavenly child

 

Popularity of Leilani


Year Rank Gender % of Total Gender
2020 92 Female 0.1633%
2019 107 Female 0.1470%
2018 120 Female 0.1354%
2017 129 Female 0.1207%
2016 159 Female 0.1020%
2015 179 Female 0.0923%
2014 218 Female 0.0788%
2013 230 Female 0.0722%
2012 225 Female 0.0729%
2011 244 Female 0.0673%
2010 268 Female 0.0627%
2009 264 Female 0.0614%
2008 278 Female 0.0590%
2007 285 Female 0.0561%
2006 312 Female 0.0509%
2005 335 Female 0.0470%
2004 341 Female 0.0464%
2003 352 Female 0.0440%
2002 440 Female 0.0335%
2001 469 Female 0.0299%
2000 522 Female 0.0253%
1999 630 Female 0.0193%
1998 738 Female 0.0153%
1997 765 Female 0.0144%
1996 932 Female 0.0109%
1994 958 Female 0.0100%
1993 997 Female 0.0094%
1986 987 Female 0.0086%
1985 997 Female 0.0083%
1983 897 Female 0.0095%
1982 884 Female 0.0096%
1981 799 Female 0.0113%
1980 743 Female 0.0125%
1979 955 Female 0.0089%
1978 837 Female 0.0108%
1977 954 Female 0.0088%
1976 930 Female 0.0088%
1974 964 Female 0.0082%
1973 976 Female 0.0079%
1970 998 Female 0.0068%
1969 988 Female 0.0068%
1968 962 Female 0.0068%
1967 986 Female 0.0062%
1962 994 Female 0.0058%
1946 972 Female 0.0046%
1945 893 Female 0.0053%
1944 851 Female 0.0059%
1943 790 Female 0.0068%
1942 759 Female 0.0071%
1941 770 Female 0.0071%
1940 755 Female 0.0072%
1939 689 Female 0.0086%
1938 684 Female 0.0089%
1937 758 Female 0.0074%