Kavi

Origin Gender Meaning
Alaskan Boy A wise man, Poet
Cherokee Boy A wise man, Poet
Cheyenne Boy A wise man, Poet
Hindu Boy poet
Miwok Boy A wise man, Poet
Mohawk Boy A wise man, Poet
Native American Boy A wise man, Poet