Jwahir

Origin Gender Meaning
Afrikaan Girl Golden lady
Bantu Girl Golden lady
Nigerian Girl Golden lady
Urhobo Girl Golden lady