Jinendra

Origin Gender Meaning
Alaskan Boy Lord of life
Apache Boy Lord of life
Arapaho Boy Lord of life
Cherokee Boy Lord of life
Cheyenne Boy Lord of life
Miwok Boy Lord of life
Native American Boy Lord of life