Guan-yin

Origin Gender Meaning
Asian Girl The goddess of mercy.
Chinese Girl The goddess of mercy.