Femi

Origin Gender Meaning
Abaluhya Girl love
African Hausa Girl love me
Bantu Girl love me
Egyptian Girl love
Egyptian Mythology Girl love
Nigerian Girl love me
Urhobo Girl love me