Aret

Origin Gender Meaning
Afrikaan Girl Female children born on market day
Bantu Girl Female children born on market day
Nigerian Girl Female children born on market day
Urhobo Girl Female children born on market day